Giấy ngành may mặc

Băng keo trong

thông tin liên hệ
Phan Hoàng Thanh Chung
Giám Đốc - 0905 33 44 03

Sản phẩm đóng gói

Dây đai niềng thùng
Dây đai niềng thùng
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn pallet