Giấy ngành may mặc

Băng keo trong

thông tin liên hệ
Phan Hoàng Thanh Chung
Giám Đốc - 0905 33 44 03

-

Sản phẩm đóng gói

Dây đai niềng thùng
Dây đai niềng thùng
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn pallet
Màng PE quấn pallet