Giấy ngành may mặc

Băng keo trong

thông tin liên hệ
Phan Hoàng Thanh Chung
Giám Đốc - 0905 33 44 03

-

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Giấy in sơ đồ
Giấy in sơ đồ
Giấy trải bàn cắt
Giấy trải bàn cắt
Giấy cắt rập
Giấy cắt rập
Bìa Lưng
Bìa Lưng
Giấy chống ẩm
Giấy chống ẩm
Catalogue hạt chống ẩm
Catalogue hạt chống ẩm
Băng keo trong 5p
Băng keo trong 5p
Dây đai niềng thùng
Dây đai niềng thùng
Màng PE quấn hàng
Màng PE quấn hàng
Giấy đục lỗ
Giấy đục lỗ
Giấy in sơ đồ
Giấy in sơ đồ
Giấy lót bông
Giấy lót bông
Màng PE quấn hàng
Màng PE quấn hàng
Bìa Lưng
Bìa Lưng